Les Honorables Sénateurs de la Province de la Tshopo

(Mise à jour : Session septembre 2016)

 

SULUBIKA ISSA MAFUTALA MAKANGA

Elu de la Province de la Tshopo

 

 

OKANGOLA EKILI Freddy Robert

Elu de la Province de la Tshopo

 

 

LOMBEYA BOSONGO LIKUNDELIYO Eugène

Elu de la Province de la Tshopo

 

 

 

LOSEMBE BATWANYELE Mario Philippe

Elu de la Province de la Tshopo